Finansiell kalender

2019-05-27
Delårsrapport Q3 2018 / 2019
2019-08-26
Bokslutskommuniké 2018 / 2019

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 (0)8 402 51 05
E-post: Ingeborg.magnusson@bravikenlogistik.se