Investor relations

Här kan du hitta våra pressmeddelanden och annan finansiell information. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Senaste nyheterna

2018-09-04

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) 

kallas härmed till årsstämma den 2 oktober 2018
klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2018-08-27

Härmed publiceras Bråviken Logistik AB årsredovisning för perioden juli 2017 - juni 2018.

Finansiell kalender

2018-11-26
Delårsrapport Q1 2018 / 2019

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 (0)8 402 51 05
E-post: Ingeborg.magnusson@bravikenlogistik.se