Investor relations

Här kan du hitta våra pressmeddelanden och annan finansiell information. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Senaste nyheterna

2017-10-02

Vid årsstämma den 2 oktober 2017 i Bråviken Logistik AB (publ) fattades följande beslut:

2017-09-04

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 2 oktober 2017 klockan 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2017-08-30
Regulatorisk

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,0 kr per aktie.

Utdelningen föreslås fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar den 5 oktober 2017, 29 december 2017,   29 mars 2018 och  29 juni 2018.

Finansiell kalender

2017-11-27
Delårsrapport Q1 2017 / 2018

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 (0)8 402 51 05
E-post: Ingeborg.magnusson@bravikenlogistik.se