Investor relations

Här kan du hitta våra pressmeddelanden och annan finansiell information. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Senaste nyheterna

2018-05-28
Regulatorisk

Delårsrapport för perioden juli 2017 - mars 2018

Hyresintäkter för perioden 2017-07-01 till 2018-03-31 uppgick till 72 605 tkr.

Driftnetto för perioden 2017-07-01 till 2018-03-31 uppgick till 69 575 tkr.

Resultat för perioden 2017-07-01 till 2018-03-31 uppgick till 51 315 tkr.

Koncernen hade per 2018-03-31 likvida medel om 43 893 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-03-31 till 1 524 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-03-31 om 559 787 tkr ger en soliditet på 35,3 %.

2018-02-28
Regulatorisk

Halvårsrapport för perioden juli-december 2017 (korrigering gjord avseende avstämningsdag för utdelningen vid det tredje utbetalningstillfället till 29 mars 2018, tidigare version stod det 30 mars)

2018-02-19
Regulatorisk

Hyresintäkter för perioden 2017-07-01 till 2017-12-31 uppgick till 48 343 tkr.

Driftnetto för perioden 2017-07-01 till 2017-12-31 uppgick till 46 225 tkr.

Resultat före skatt för perioden 2017-07-01 till 2017-12-31 uppgick till 42 075 tkr.

Koncernen hade per 2017-12-31 likvida medel om 54 689 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2017-12-31 till 1 524 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2017-12-31 om 539 827 tkr ger en soliditet på 33,8 %.

Finansiell kalender

2018-08-27
Bokslutskommuniké 2017/2018
2018-10-02
Årsstämma

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 (0)8 402 51 05
E-post: Ingeborg.magnusson@bravikenlogistik.se