Investor relations

Här kan du hitta våra pressmeddelanden och annan finansiell information. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Senaste nyheterna

2017-06-01

Vid årsstämma den 1 juni 2017 i Bråviken Logistik AB (publ) fattades följande beslut: 

2017-05-08

Bråviken Logistik AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget och första handelsdag kommer att vara 10 maj 2017.

2017-05-04

Aktieägarna i Bråviken Logistik kallas härmed till årsstämma den 1 juni 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Finansiell kalender

2017-08-30
Bokslutskommuniké 2016 / 2017
Årsredovisning 2016 / 2017

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 (0)8 402 51 05
E-post: Ingeborg.Magnusson@paretosec.com