Investor relations

Här kan du hitta våra pressmeddelanden och annan finansiell information. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Senaste nyheterna

2018-09-04

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) 

kallas härmed till årsstämma den 2 oktober 2018
klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2018-08-27

Härmed publiceras Bråviken Logistik AB årsredovisning för perioden juli 2017 - juni 2018.

2018-08-27
Regulatorisk

Hyresintäkter för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 uppgick till 96 548 (18 599*) tkr.

Driftnetto för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 uppgick till 92 370 (17 815*) tkr.

Resultat för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 uppgick till 71 616 (5 139*) tkr.

Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 59 521 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-06-30 till 1 537 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-06-30 om 580 086 tkr ger en soliditet på 36,1 %.

* Avser perioden 21 april tom 30 juni 2017

Finansiell kalender

2018-10-02
Årsstämma

Kl. 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2018-11-26
Delårsrapport Q1 2018 / 2019

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 (0)8 402 51 05
E-post: Ingeborg.magnusson@bravikenlogistik.se