Aktien

Handel med aktien

Bråviken Logistik AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market sedan 2017-05-10. Bolaget har ett aktieslag.

Aktiekapital

Bråviken Logistik har ett aktiekapital om 5 450 000 SEK fördelat på 5 450 000 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2018-12-31

  Andel av kapital
och röster (%)
Seko 13,76
Erik Penser Fonder 6,33
ICA-handlarnas Förbund 4,92
Carl Tryggers Stipendiestiftelse 4,59
GADD & Cie S.A. 3,94
Anton Samuels 3,67
Mats H Nilsson 3,30
Avanza Pension 2,88
Erik Lindholm 2,22
Staffan Bohman 2,02
Summa 47,63
Övriga
52,37
Totalt 100

Källa: Spotlight Stock Market

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: BRALOG

ISIN-kod: SE0009779119