Bolagsstyrning

Bolaget bildades den 8 juli 2015 och förvaltar idag indirekt fastigheter genom dotterbolagen Bråviken Norrköping PropCo AB, Bråviken Nyköping PropCo AB och Bråviken Flahult PropCo AB. Bolaget förvärvade de tre dotterbolagen 21 april 2017.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Pareto Business Management är specialiserade inom bolagsförvaltning och är idag drygt 30 anställda.