Finansiell kalender

2019-02-18
Halvårsrapport 2018 / 2019
2019-05-27
Delårsrapport Q3 2018 / 2019