Styrelse och revisor

Christer Rapp Styrelseordförande
Per-Åke Agnevik Styrelseledamot
Peter Lindblad Styrelseledamot
Erica Magnergård Styrelseledamot

Revisor

Malin Lüning Revisor

Deloitte AB med auktoriserad revisor Malin Lüning.