Bolagsstyrning

Likvidator

Mats Emthén
Advokatfirman Carler.

Revisor

Malin Lüning
Deloitte AB är revisor med auktoriserad revisor Malin Lüning som huvudansvarig revisor.