Bolagsstyrning

Styrelsen

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning och ekonomisk styrning samt innehar en djup förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Ledning

Ledningen har många års erfarenhet av ekonomistyrning, teknisk förvaltning och projektutveckling.