Styrelse och revisor

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Christer Rapp Styrelseordförande

Född 1942
Antal aktier: 100 000 privat

Utbildning: Högskoleexamen med inriktning ekonomi

50 års erfarenhet från fastighets- och finansbranschen.

Tidigare uppdrag: Vd för Assbecks (1972-1993). Vd för Rapp Fastigheter (1993-2016).

Nuvarande styrelseuppdrag: Assbecks and Rapp Fastigheter (styrelseordförande), Christer Rapp Holding, Christer Rapp Fastighetsinvest, Christer Rapp Förvaltning, C Rapp Fastigheter, My Design Story Stockholm, Compact living store Scandinavia AB, Textilhandlarförbundet.

Tidigare styrelseuppdrag: Skaraborgsbanken, Carlströms i Köping (inom Hexagon Gruppen), m.fl.

Per-Åke Agnevik Styrelseledamot

Född 1940
Antal aktier: 0 aktier privat. Företräder Carl Trygger Stipendie- och Underhållsstiftelse för Boxholm, som äger 250 000 aktier

Utbildning: Svenska Armén, Stockholm mellan (1958-60)

Officer i Svenska Armén mellan 1961-65, Officer, Reservofficier (1965-95), Svensk Bilprovning (1965-2004).

Nuvarande uppdrag: Stiftelseförvaltare på Carl Trygger Stipendie- och Underhållsstiftelse (2001-)

Nuvarande styrelseuppdrag: AB Boxholmshus, Vökby AB, Kommunalförbundet ITSAM, HB - lokalstyrelse i Vara, Bonäsudden Holding AB.

Peter Lindblad Styrelseledamot

Född 1952
Antal aktier: 0 aktier privat, Företräder AC Gruppen (Ackordcentralen) som äger 100 000 aktier

Utbildning: Masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm (SSE)

Tidigare uppdrag: Vd för Försäkringsbolaget Pensionsgaranti (1989-2009) samt Vd för Försäkringsaktiebolaget Nordic Gurantee (2011-2013).

Nuvarande styrelseuppdrag: Stiftelsen Ackordcentralen och AC Gruppen, Försäkringsbolaget Nordic Guarantee (styrelseordförande), Ericssons Pensionsstiftelse, Valueguard AB, AP Lindblad AB.

Erica Magnergård Styrelseledamot

Född 1984
Antal aktier: 0 aktier privat. Oberoende styrelseledamot

Utbildning: Journalistik, Stockholm, Retorik Moderaterna (ledarskap), Läkemedelsakademin, Google.

15 års erfarenhet från styrelsearbete, 10 års erfarenhet från försäljning, marknadsföring och ledning inklusive utveckling och implementering av varumärkes-, marknadsförings- och kommunikationsstrategier.

Nuvarande uppdrag: Vd för Quizye (2016-) samt grundare av Rätt kommunikation (2008-)

Nuvarande styrelseuppdrag: Rätt Pr och Kommunikation i Stockholm och Klöverkroken Investment AB.

Revisor

Malin Lüning Revisor

Deloitte AB är revisor med auktoriserad revisor Malin Lüning som huvudansvarig Revisor.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet

Malin är revisor inom finans- och fastighetssektorn med över 15 års erfarenhet och är idag partner på Deloitte. Hon har även stor erfarenhet från uppdrag med banker, fonder och mäklare.

Bråviken Logistik AB

Bråviken är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar tre moderna logistikfastigheter i Sveriges bästa logistiklägen.