Styrelse och revisor

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Christer Rapp Styrelseordförande

Född 1942
Antal aktier: 100 000 privat

Utbildning: Högskoleexamen med inriktning ekonomi

50 års erfarenhet från fastighets- och finansbranschen.

Tidigare uppdrag: Vd för Assbecks (1972-1993). Vd för Rapp Fastigheter (1993-2016).

Nuvarande styrelseuppdrag: Assbecks and Rapp Fastigheter (styrelseordförande), Christer Rapp Holding, Christer Rapp Fastighetsinvest, Christer Rapp Förvaltning, C Rapp Fastigheter, My Design Story Stockholm, Compact living store Scandinavia AB, Textilhandlarförbundet.

Tidigare styrelseuppdrag: Skaraborgsbanken, Carlströms i Köping (inom Hexagon Gruppen), m.fl.

Per-Åke Agnevik Styrelseledamot

Född 1940
Antal aktier: 0 aktier privat. Företräder Carl Trygger Stipendie- och Underhållsstiftelse för Boxholm, som äger 250 000 aktier

Utbildning: Svenska Armén, Stockholm mellan (1958-60)

Officer i Svenska Armén mellan 1961-65, Officer, Reservofficier (1965-95), Svensk Bilprovning (1965-2004).

Nuvarande uppdrag: Stiftelseförvaltare på Carl Trygger Stipendie- och Underhållsstiftelse (2001-)

Nuvarande styrelseuppdrag: AB Boxholmshus, Vökby AB, Kommunalförbundet ITSAM, HB - lokalstyrelse i Vara, Bonäsudden Holding AB.

Peter Lindblad Styrelseledamot

Född 1952
Antal aktier: 0 aktier privat, Företräder AC Gruppen (Ackordcentralen) som äger 100 000 aktier

Utbildning: Masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm (SSE)

Tidigare uppdrag: Vd för Försäkringsbolaget Pensionsgaranti (1989-2009) samt Vd för Försäkringsaktiebolaget Nordic Gurantee (2011-2013).

Nuvarande styrelseuppdrag: Stiftelsen Ackordcentralen och AC Gruppen, Försäkringsbolaget Nordic Guarantee (styrelseordförande), Ericssons Pensionsstiftelse, Valueguard AB, AP Lindblad AB.

Erica Magnergård Styrelseledamot

Född 1984
Antal aktier: 0 aktier privat. Oberoende styrelseledamot

Utbildning: Journalistik, Stockholm, Retorik Moderaterna (ledarskap), Läkemedelsakademin, Google.

15 års erfarenhet från styrelsearbete, 10 års erfarenhet från försäljning, marknadsföring och ledning inklusive utveckling och implementering av varumärkes-, marknadsförings- och kommunikationsstrategier.

Nuvarande uppdrag: Vd för Quizye (2016-) samt grundare av Rätt kommunikation (2008-)

Nuvarande styrelseuppdrag: Rätt Pr och Kommunikation i Stockholm och Klöverkroken Investment AB.

Revisor

Malin Lüning Revisor

Deloitte AB är revisor med auktoriserad revisor Malin Lüning som huvudansvarig Revisor.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet

Malin är revisor inom finans- och fastighetssektorn med över 15 års erfarenhet och är idag partner på Deloitte. Hon har även stor erfarenhet från uppdrag med banker, fonder och mäklare.