Investor relations

Pressmeddelanden

6 februari 2020
Regulatorisk

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 mars 2020 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

3 februari 2020

Bråviken Logistik AB års- och koncernredovisning 2019.

Prenumerera

Du kan prenumerera på Bråviken Logistiks pressmeddelanden via Cision

Senaste rapporten

3 februari 2020

Nästa händelse

mars 06 2020
Årsstämma

IR-kontakt

Sara Williamson

Tel: + 46 (0)8 492 53 94