Investor relations

Bolaget har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Pressmeddelanden

1 oktober 2019
Regulatorisk

Vid årsstämma den 1 oktober 2019 i Bråviken Logistik AB (publ) fattades följande beslut:

25 september 2019
Regulatorisk

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 oktober 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Prenumerera

Du kan prenumerera på Bråviken Logistiks pressmeddelanden via Cision

Senaste rapporten

27 augusti 2019

Nästa händelse

oktober 28 2019
Extra bolagsstämma

Klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

1
2

IR-kontakt

Sara Williamson

Tel: + 46 (0)8 492 53 94