Investor relations

Bolaget har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Prenumerera

Du kan prenumerera på Bråviken Logistiks pressmeddelanden via Cision

Senaste rapporten

Nästa händelse

oktober 01 2019
Årsstämma
1
2

IR-kontakt

Sara Williamson

Tel: + 46 (0)8 492 53 94

Bråviken Logistik AB

Bråviken är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar tre moderna logistikfastigheter i Sveriges bästa logistiklägen.