Aktien

Bråvikens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag var den 10 maj 2017. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 5 450 000 kronor fördelat på 5 450 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: BRALOG

Likviditetsgarant: Pareto Securities

ISIN-kod: SE0009779119

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BRALOG.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 mars 2019

  Andel av kapital
och röster %
Seko 13,76
Erik Penser Fonder 6,51
ICA-handlarnas Förbund 5,08
Carl Tryggers Stipendiestiftelse 4,59
Gadd & Cie S.A. 3,94
Anton Samuels 3,67
Mats H Nilsson 3,30
Avanza Pension 2,95
Staffan Bohman 1,85
AC-Gruppen AB 1,83
Summa tio största aktieägare 47,48
   
Övriga 52,52
Totalt 100,00
Bråviken Logistik AB

Bråviken är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar tre moderna logistikfastigheter i Sveriges bästa logistiklägen.