Aktien

Bråvikens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag var den 10 maj 2017. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 5 450 000 kronor fördelat på 5 450 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: BRALOG

Likviditetsgarant: Pareto Securities

ISIN-kod: SE0009779119

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BRALOG.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 december 2019

  Andel av kapital
och röster %
ICA-handlarnas förbund 5,69
Avanza Pension 5,32
Svenska Handelsbanken AB for PB 5,07
Carl Tryggers Stipendiestiftelse 4,59
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4,50
Investmentaktiebolaget Cyclops 3,94
Anton Samuels 3,67
Håkan Blomdahl 2,18
Christer Rapp Fastighetsinvest AB 1,83
AC-Gruppen Aktiebolag 1,83
Summa tio största aktieägare 38,6
Övriga 61,4
Totalt 100,00