Aktien

Bråvikens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag var den 10 maj 2017. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 5 450 000 kronor fördelat på 5 450 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: BRALOG

Likviditetsgarant: Pareto Securities

ISIN-kod: SE0009779119

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BRALOG.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 12 december 2018

  Andel av kapital
och röster %
Seko 13,76
Erik Penser Fonder 6,33
ICA-handlarnas Förbund 4,92
Carl Tryggers Stipendiestiftelse 4,59
Gadd & Cie S.A. 3,94
Anton Samuels 3,67
Mats H Nilsson 3,30
Avanza Pension 2,88
Erik Lindholm 2,22
Staffan Bohman 2,02
Summa tio största aktieägare 47,63
   
Övriga 52,37
Totalt 100,00
Bråviken Logistik AB

Bråviken är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar tre moderna logistikfastigheter i Sveriges bästa logistiklägen.