Aktien

Bråvikens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag var den 10 maj 2017. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 5 450 000 kronor fördelat på 5 450 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: BRALOG

Likviditetsgarant: Pareto Securities

ISIN-kod: SE0009779119

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BRALOG.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 september 2019

  Andel av kapital
och röster %
Seko 13,76
Erik Penser Fonder 5,82
ICA-handlarnas Förbund 5,08
Carl Tryggers Stipendiestiftelse 4,59
GADD & Cie S.A. 3,94
Anton Samuels 3,67
Avanza Pension 3,22
Christer Rapp 1,83
AC-Gruppen Aktiebolag 1,83
Göran Källebo 1,71
Summa tio största aktieägare 45,45
   
Övriga 54,55
Totalt 100,00