Bolagsstämmor

Årsstämma den 1 oktober 2019

Aktieägarna i Bråviken Logistik kallas härmed till årsstämma den 1 oktober 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Bråviken Logistik AB

Bråviken är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar tre moderna logistikfastigheter i Sveriges bästa logistiklägen.