Tidigare stämmor

Årsstämma den 1 oktober 2019

Årsstämma hölls den 1 oktober 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Förslag till bolagsordning

Årsstämma den 2 oktober 2018

Årsstämman ägde rum den 2 oktober 2018 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Årsredovisning 2017-07-01 till 2018-06-30

Årsstämma den 2 oktober 2017 

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2017-01-01 till 2017-06-30

Årsstämma den 1 juni 2017

Årsstämma avhölls den 1 juni 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2015-07-08 till 2016-12-31