Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma den 28 oktober 2019

Bråviken Logistik höll extra bolagsstämma den 28 oktober 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Förslag till ny bolagsordning

Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital

Styrelsens förslag avseende försäljning av dotterbolag

Årsstämma den 1 oktober 2019

Årsstämma hölls den 1 oktober 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Förslag till bolagsordning

Årsstämma den 2 oktober 2018

Årsstämman ägde rum den 2 oktober 2018 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Årsredovisning 2017-07-01 till 2018-06-30

Årsstämma den 2 oktober 2017 

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2017-01-01 till 2017-06-30

Årsstämma den 1 juni 2017

Årsstämma avhölls den 1 juni 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2015-07-08 till 2016-12-31