Finansiell kalender

maj 27 2019
Delårsrapport Q3 2018 / 2019
juli 03 2019
Beslutad utdelning juni 2019

Avstämningsdag: 2019-06-28
Utdelningsdag: 2019-07-03
Utdelning/aktie: 2,0 SEK

augusti 26 2019
Bokslutskommuniké 2018 / 2019
Bråviken Logistik AB

Bråviken är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar tre moderna logistikfastigheter i Sveriges bästa logistiklägen.