Finansiell kalender

oktober 28 2019
Extra bolagsstämma

Klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

november 25 2019
Delårsrapport juli-september 2019