Finansiell kalender

december 20 2019
Handlas utan utdelning
januari 03 2020
Utdelningsdag
februari 03 2020
Bokslutskommuniké
mars 06 2020
Årsstämma