Finansiell kalender

augusti 26 2019
Bokslutskommuniké 2018 / 2019
oktober 01 2019
Årsstämma
Bråviken Logistik AB

Bråviken är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar tre moderna logistikfastigheter i Sveriges bästa logistiklägen.