Pressmeddelanden

Delårsrapport för perioden juli 2017 - mars 2018

Delårsrapport för perioden juli 2017 - mars 2018

Hyresintäkter för perioden 2017-07-01 till 2018-03-31 uppgick till 72 605 tkr.

Driftnetto för perioden 2017-07-01 till 2018-03-31 uppgick till 69 575 tkr.

Resultat för perioden 2017-07-01 till 2018-03-31 uppgick till 51 315 tkr.

Koncernen hade per 2018-03-31 likvida medel om 43 893 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-03-31 till 1 524 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-03-31 om 559 787 tkr ger en soliditet på 35,3 %.

För perioden januari - mars 2018

Hyresintäkter för perioden 2018-01-01 till 2018-03-31 uppgick till 24 262 tkr.

Driftnetto för perioden 2018-01-01 till 2018-03-31 uppgick till 23 350 tkr.

Resultat för perioden 2018-01-01 till 2018-03-31 uppgick till 19 959 tkr.

Koncernen hade per 2018-03-31 likvida medel om 43 893 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-03-31 till 1 524 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-03-31 om 559 787 tkr ger en soliditet på 35,3 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bråviken Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018.

Bråviken Logistik AB (publ) i korthet

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 kvm uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management och VD är Johan Åskogh. Bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 10 maj 2017.