Pressmeddelanden

Halvårsrapport för perioden juli-december 2017 (Korrigerad verison)

Halvårsrapport för perioden juli-december 2017 (korrigering gjord avseende avstämningsdag för utdelningen vid det tredje utbetalningstillfället till 29 mars 2018, tidigare version stod det 30 mars)

Datumet, den 30 mars 2018, som angavs som avstämningsdag för utdelning vid det tredje utbetalningstillfället i halvårsrapporten för perioden juli-december 2017 korrigeras till den 29 mars i enlighet med det beslut som fattas vid årsstämman den 2 oktober 2017.

Vänligen se korrigerad version av halvårsrapporten för perioden juli-december 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Oskar Wigsén +46 8 402 53 82, oskar.wigsen@paretosec.com

Bråviken Logistik AB (publ) i korthet
Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 kvm uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management och VD är Johan Åskogh. Bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 10 maj 2017.