Vår verksamhet

Bråviken utvecklar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hyresgästen i fokus.

Vad vi gör

Bråviken ska vara en närvarande fastighetsägare med en ambition att utveckla, förädla och förvalta fastigheterna i nära samarbete med hyresgästerna för att långsiktigt stödja dem i deras dagliga verksamheter.

Koncernen

Bråviken Logistik AB (publ) utgör moderbolag i en koncern med flera dotterbolag.