Som fastighetsägare är det viktigt att sköta om sin fastighet. Både det som är synligt och osynligt är viktigt att sköta om. Radon är därför något du behöver fundera över och ha koll på. Beställ en radonmätning från oss på radea.se om du inte vet hur höga halter av radon som du har idag. Det finns nämligen stora hälsorisker med att ha för höga halter av radon i sitt hem. Om du exponeras av för höga nivåer av radon under en längre tid så ökar risken för lungcancer, enligt Folkhälsomyndighetens experter. Du bör därför regelbundet se till att du gör radonmätningar i din fastighet.

Hos oss på radea.se kan du beställa en radonmätning och få kontakt med kunniga hantverkare på området. Det är särskilt viktigt att göra en radonmätning efter större renoveringar eller ombyggnationer av din fastighet eftersom radon kan finnas i olika byggmaterial. Radon kan även komma från marken som huset står på. Om du hör att någon granne har problem med radon är det därför klokt att du också mäter radon i din fastighet.

Fastighetsskötsel