Varje år inträffar ett flertal bränder i fastigheter. För att inte drabbas av brand i en fastighet är det en god idé att vidta förebyggande åtgärder. Det är betydelsefullt att både ha rätt utrustning och rutiner. Det är lika viktigt att ha kunskap oavsett om det handlar om en större eller mindre fastighet. Ett tips om du vill lära dig mer om hur du kan brandsäkra en fastighet är att gå in på presto.se. På presto.se kan du hitta utbildningar och produkter som förebygger brand i fastigheter och som ger dig den färdigheter du behöver om en brand skulle bryta ut. Presto hjälper till att sprida information om hur brand och olyckor kan förebyggas.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte räcker enbart med en brandvarnare och en brandsläckare. Det krävs även insikt i hur exempelvis en brandsläckare eller brandfilt används på bästa sätt för att minska skador.