Vill du bli fastighetsägare eller vill du bara få mer information om vad en fastighetsägare gör? Att vara fastighetsägare innebär att man arbetar med en mycket långsiktig verksamhet där stora och krävande ekonomiska resurser är A och O för räntebetalningar såväl som amorteringar.

Lantmäteriets hemsida kan du läsa mer detaljerad information om vad det innebär att vara fastighetsägare, men vi tänkte ändå dra igenom det lite snabbt för den som inte orkar fördjupa sig i ämnet för stunden.

Vad är fastighetsägarens uppgift?

Kort och gott kan man säga att fastighetsägarens ansvar är att se till att amorteringar och räntebetalningar sköts enligt plan. Här sätter man vanligtvis upp en långsiktig plan för att säkerställa att de ekonomiska resurserna räcker till. Man ser även till att ha det övergripande ansvaret över sina hyresgäster. Det är fastighetsägarens uppgift att se till att de får en god standard, oavsett om det är bostäder eller lokaler som hyrs ut.

För att kunna erbjuda en god standard är drift och underhåll nödvändigt. Det gäller inte bara insidan av fastigheten, t.ex. trapphus, hiss och lägenheter, utan gäller även utsidan, entré och eventuell innergård.