Bråviken Logistik AB har sålt samtliga sina fastigheter. Frånträde ägde rum den 10 december 2019. Läs mer om transaktionen under Investor Relations

Investor relations

Bolaget har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Bråviken Logistik AB (publ) blev den 10 maj 2017 noterat på Spotlight Stock Market. Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.Bolagsstyrning

Bråviken Logistik AB (publ) förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management som tillhandahåller en rad specialistfunktioner anpassade för att på bästa sätt utveckla Bråviken som bolag.

Organisationen utgörs främst av funktionerna ekonomisk och teknisk förvaltning samt affärsutveckling. VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.