Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké för perioden juli 2017 - juni 2018

Hyresintäkter för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 uppgick till 96 548 (18 599*) tkr.

Driftnetto för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 uppgick till 92 370 (17 815*) tkr.

Resultat för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 uppgick till 71 616 (5 139*) tkr.

Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 59 521 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-06-30 till 1 537 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-06-30 om 580 086 tkr ger en soliditet på 36,1 %.

* Avser perioden 21 april tom 30 juni 2017

För perioden april - juni 2018

Hyresintäkter för perioden 2018-04-01 till 2018-06-30 uppgick till 23 943 tkr.

Driftnetto för perioden 2018-04-01 till 2018-06-30 uppgick till 22 795 tkr.

Resultat för perioden 2018-04-01 till 2018-06-30 uppgick till 16 898 tkr.

Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 59 521 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-06-30 till 1 537 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-06-30 om 580 086 tkr ger en soliditet på 36,1 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com 

Bråviken Logistik AB (publ) i korthet

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 kvm uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management och VD är Johan Åskogh. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 10 maj 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bråviken Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018.