Bråviken är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar tre moderna logistikfastigheter i Sveriges bästa logistiklägen.

Våra fastigheter

Bråviken har sedan april 2017 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Vätet 2 i Norrköping, Flahult 21:45 i Jönköping och Automobilen 1 i Nyköping. Fastigheterna är belägna i Sveriges bästa logistiklägen och är fullt uthyrda till Stadium, Aditro och Nyköpings kommun. Byggnaderna är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästernas specifika behov och utgör ett centralt verktyg i hyresgästernas värdeskapande gentemot slutkund.

Vår verksamhet

Bråviken är en närvarande fastighetsägare med en ambition att utveckla, förädla och förvalta fastigheterna i nära samarbete med hyresgästerna för att långsiktigt kunna stödja dem i deras dagliga verksamheter.

Investor relations

Bolaget har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Bråviken Logistik AB (publ) blev den 10 maj 2017 noterat på Spotlight Stock Market. Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Bolagsstyrning

Bråviken Logistik AB (publ) utgör moderbolaget i en koncern med flera dotterbolag. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management som tillhandahåller en rad specialistfunktioner anpassade för att på bästa sätt utveckla Bråviken som bolag.

Organisationen utgörs främst av funktionerna ekonomisk och teknisk förvaltning samt affärsutveckling. VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.